rhy.fi
Ajankohtaista

7.4.2024

Iin seudun riistanhoitoyhdistyksen hirviseurueille tehdyn kyselyn tuloksien sekä Luken hirvikanta-arvioiden perusteella rhy:n hallitus suosittelee hirvilupien hakijoille 2024:

Iin seudun rhy:n alueen hirviseurueille suositellaan hirvilupien nostoa n. 10% vuodesta 2023.

Lupiin esitetään ns. aikuisehtoa, vasaprosentiksi suositellaan 50% ja saaliin uros-naarassuhteeksi pyritään saamaan 50%/50%.

Hirvilupia Iin seudun rhy:n alueelle suositellaan myönnettäväksi yhteensä 140-150 lupaa, joka on noin 0,63 lupaa/1000ha.

 

15.3.2024

 

14.1.2024

Iin seudun riistanhoitoyhdistyksen vuosikokous 21.2.2024 klo 18:00 Iin Nätteporissa. Ilmoittautuminen ja valtakirjojen tarkastus puolituntia ennen kokousta.

 

1.9.2023

IIn seudun riistanhoitoyhdistys järjestää metsästäjätutkintokoulutuksen 30.9-1.10. (klo 10- 16) Iin Metsästysyhdistys ry:n majalla os. Iilaaksontie 4, 91100 II. Metsästäjätutkinto 1.10 kurssin jälkeen klo 16:00. 

Ilmoittautuminen paikan päällä 30.9. klo 10. Koulutus 30€ ja tutkinto 20€, varaa tasaraha ja omat eväät. Oppimateriaaliksi kannattaa lukea uusin metsästäjän opas ja käydä uuden metsästäjän sivuilla.

 

2.8.2023

Iin seudun riistanhoitoyhdistyksen alueella ei ole todettu toistaiseksi lintuinfluenssaa. Suosittelemme kuitenkin seuraamaan tilannetta ja välttämään riistalintujen ruokintaa.

Ruokaviraston suositukset

Metsästäjäliiton suositukset

1.8.2023

Iin seudun riistanhoitoyhdistys järjestää metsästäjätutkintokoulutuksen 12-13.8. (klo 10- 16) Iin Metsästysyhdistys ry:n majalla os. Iilaaksontie 4, 91100 II. Metsästäjätutkinto 13.8 kurssin jälkeen klo 16:00.

Ilmoittautuminen paikan päällä 12.8. klo 10. Koulutus 30€ ja tutkinto 20€, varaa tasaraha ja omat eväät. Oppimateriaaliksi kannattaa lukea uusin metsästäjän opas ja käydä uuden metsästäjän sivuilla.


Lisätietoa riistainfo.fi


13.7.2023


Riistakeskus on myöntänyt Iin seudun riistanhoitoyhdistyksen alueelle 130 hirvilupaa (0,6 lupaa/ 1 000ha). Luvanhakijat hakivat 194 lupaa.

Metsästyskaudella 2022-23 lupia oli 160kpl (0,74 lupaa / 1 000ha), joilloin luvanhakijat hakivat 241 lupaa. Luvista käytettiin 89,1%


4.4.2023

Iin seudun riistanhoitoyhdistyksen hirviseurueille tehdyn kyselyn tuloksien sekä Luken hirvikanta-arvioiden perusteella rhy:n hallitus suosittelee hirvilupien hakijoille 2023:

Iin seudun rhy:n alueen hirviseurueille esitetään hirvilupien määrän laskua vuodesta 2022 noin 20%.

Lupiin esitetään ns. aikuisehtoa, vasaprosentiksi suositellaan 50% ja saaliin uros-naarassuhteeksi pyritään saamaan 50%/50%.

Hirvilupia Iin seudun rhy:n alueelle suositellaan myönnettäväksi yhteensä 125-135 lupaa, joka on noin 0,54-0,58 lupaa/1000ha.

25.1.2023

Riistanhoitoyhdistyksen kuulumisia vuodelta 2022

Iin seudun riistanhoitoyhdistyksen jäseninä ovat alueella metsästävät yli 3 000 metsästäjää. Rhy:n toimialue kattaa Iin kunnan ja Oulun kaupungin Yli-Iin kylät. Riistanhoitoyhdistys vastaa kestävän riistatalouden edistämisestä toiminta-alueellaan, huolehtii metsästäjien vapaaehtoistoiminnan edistämisestä ja organisoinnista sekä hoitaa sille säädetyt julkiset hallintotehtävät.

Riistanhoitoyhdistyksen yksi tärkeimmistä tehtävistä on kouluttaa uusia metsästäjiä ja järjestää metsästäjätutkintoja. Vuoden 2022 aikana järjestimme kaksi metsästäjätutkintoon johtavaa kurssia ja tutkintoa. Metsästäjäkursseille osallistui 32 henkilöä ja metsästäjätutkintoon osallistui 40 henkilöä, joista 37 läpäisi vaativan tutkinnon.

Riistanhoitoyhdistys järjestää vuosittain alueen seitsemällä ampumaradalla ampumakokeita. Vuonna 2022 ampukoetilaisuuksia oli 42 kappaletta, joissa tehtiin 411 koesuoritusta. Hirvikokeessa läpäisyprosentti oli 67%, karhukokeessa 73% ja jousikokeessa 50%.

Suurriistavirka-apu SRVA on riistanhoitoyhdistysten ylläpitämä vapaaehtoisten organisaatio, joka välittää poliisille metsästäjien virka-apua. Tavallisimpia SRVA-tehtäviä ovat kolareissa loukkaantuneiden hirvieläinten jäljestäminen ja suurpetojen karkotukset taajaan asutulta alueelta. Iin seudun alueella hirvikolarit ovat vähentyneet huomattavasti. Vuonna 2018 hirvikolareita oli vielä 32 kappaletta, mutta viime vuonna vain neljä kolaria. Kauriskolareiden määrä on sen sijaan kasvanut ja viime vuonna niitä oli kuusi kappaletta.

Riistanhoitoyhdistyksen tehtäviin kuuluu myös riistakantojen seuranta. Seurantaa tehdään vapaaehtoisten voimalla laskemalla riistakolmioita ja vesilintulaskentapisteitä sekä tekemällä suurpetohavaintoja. Iin seudun alueella tehdään myös riistanhoitoyhdistyksen toimesta metsästyksen valvontaa yhteistyössä viranomaisten kanssa.

Viime syksyn hirvijahtiin metsästäjät hakivat 241 hirven kaatolupaa ja Riistakeskus myönsi 160 kaatolupaa. Hirviluvista käytettiin 89,1%

Iin seudun riistanhoitoyhdistyksen vuosikokous pidetään 9.2.2023 klo 18 Iin Nätteporissa, jossa paikalla myös Riistakeskuksen edustaja kertomassa ajankohtaisista riista-asioista.

Kiitokset kaikille riistanhoitoyhdistyksen vapaaehtoistyötä tekeville ja tervetuloa riistahoitoyhdistyksen vuosikokoukseen!21.12.2022Iin seudun riistanhoitoyhdistys julistaa joulurauhan kaikille metsän eläimille 24-25.12.


20.10.2022IIn seudun rhy:n alueen hirviluvista käytetty puolet 19.10. mennessä. Oheisella lämpökartalla saaliin jakautuminen rhy:n sisällä. Lähde Oma riista-palvelu.


1.8.2022

Metsästäjätutkintokoulutus 6-7.8. klo 10-16. Pohjois-Iin Eränkävijät ry:n majalla os. Kivimaantie 114, Ii. Metsästäjätutkinto 7.8. kurssin jälkeen. Ilmoittautuminen paikan päällä. Koulutus 30€ ja tutkinto 20€, varaa tasaraha ja omat eväät.

23.7.2022

Iin seudun riistanhoitoyhdistyksen ampumakokeet alkavat 23.7 eteenpäin. Ampumakoe kannattaa käydä suorittamassa ajoissa, jotta välttää viimeisten ammuntojen ruuhkan. Ampumakokeet löytyvät riista.fi/tapahtumahaku

15.7.2022

Riistakeskus myönsi Iin seudun riistanhoitoyhdistyksen alueelle 160 hirvenkaatolupaa. Viime vuonna hirvilupia oli käytössä 260 kpl ja niistä käytettiin 215 kpl.


19.6.2022Metsästäjäkurssi menossa Pohjois-Iin Eränkävijät ry:n majalla ja kouluttamassa puheenjohtaja Teppo Kakkonen. Koulutukseen osallistui seitsemän henkilöä, jotka kaikki suorittivat myös tutkinnon hyväksyttävästi. Itse tutkintoon 19.6 osallistui yhteensä 12 henkilö, joista 9 pääsi läpi metsästäjätutkinnosta. Seuraava koulutus ja tutkinto 6-7.8.

----
10.6.2022

Iin seudun riistanhoitoyhdistys järjestää metsästäjätutkintokoulutuksen 18-19.6 (klo 10-16) Pohjois-Iin Eränkävijät ry:n majalla os. Kivimaantie 114, 91100 II. Metsästäjätutkinto 19.6. kurssin jälkeen klo 16:00.

Ilmoittautuminen paikan päällä. Koulutus 30€ ja tutkinto 20€, varaa tasaraha ja omat eväät.


Tervetuloa!

30.3.2022

Iin seudun rhy:n hallituksen suositus hirvilupien hakijoille 2022:

Iin seudun rhy:n alueen hirviseurueille esitetään hirvilupien määrän laskua vuodesta 2021 noin 40%.

Hirvilupia suositellaan käytettäväksi erityisesti hirvitihentymäalueilla sekä metsä-, maatalous- ja liikennevahinkoalueilla.

Lupiin esitetään ns. aikuisehtoa, vasaprosentiksi suositellaan 50% ja saaliin uros-naarassuhteeksi pyritään saamaan 50%/50%.

Hirvilupia Iin seudun rhy:n alueelle suositellaan myönnettäväksi yhteensä 140-160 lupaa, joka on noin 0,7lupaa/1000ha.19.3.2022
Hirviseurueille tehtiin maaliskuussa 2022 kysely, jossa mm. pyydettiin arvioimaan hirvikantaa verrattuna edellisvuoteen ja hirvilupien tarvetta vuodelle 2022.


5.3.2022
Luonnonvarakeskuksen hirvikanta-arviot hirvitalousalueittain valmistunut:
https://riistahavainnot.fi/sorkkaelaimet/ajankohtaista14.2.2022
Iin seudun riistanhoitoyhdistyksen vuosikokous ma 21.2.2022 klo 18-21:00 Iin Nätteporissa. Ilmoittautuminen ja valtakirjojen tarkastus klo 17-18:00.

Tervetuloa!


3.2.2022

Hirvisaalis 2021-22


Iin seudun rhy:n alueelle hirviseurueet hakivat viime vuonna 405 pyyntilupaa. Riistakeskus myönsi 260 pyyntilupaa, joka oli 1,2lupaa/1000ha. Saaliiksi saatiin 159 aikuista ja 112 vasaa. Yhteensä käytettiin 215 lupaa eli lupien käyttöaste 82,2%


5.11.2021

Luonnonvarakeskus on julkaissut hirvitalousaluekohtaisen ennusteen hirvitiheyden ja -kannan sukupuolirakenteen kehityksestä syksyllä 2021. Oulu 2-hirvitalousalueen hirvikanta lähestymässä tavoitetta.
Hirvijahdin tilanne 4.11.2021 Omariista-palvelun mukaisesti.13.8.2021

Iin seudun riistanhoitoyhdistyksen vuosikokous pidettiin Iin Nätteporissa 13.8.
Hallituksen puheenjohtajana jatkaa Teppo Kakkonen. Uusiksi hallituksen jäseniksi erovuoroisten tilalle valittiin Jaakko Åman, Kauko Soini ja Veikko Paakkola. Maanomistajajärjestöjen edustajaksi hallitukseen valittiin Ilkka Pakonen. Hallituksessa jatkavat Antti Päkkilä, Toni Mustonen, Pasi Höyhtyä ja Timo Kanniainen.

5.8.2021

Iin seudun riistanhoitoyhdistys järjestää metsästäjäkurssin 14-15.8.2021 (klo 10-16) Iin Nätteporissa. Metsästäjätutkinto järjestetään kurssin jälkeen 15.8.2021 klo 16:00. 
Ilmoittautuminen paikan päällä klo 10. Kurssin hinta 30€ ja tutkintomaksu 20€


5.8.2021

Iin seudun riistanhoitoyhdistyksen 
 
VUOSIKOKOUS
 
Pidetään 13.8.2021 klo 19:00 alkaen Iin Nätteporissa
Os. Puistotie 1, 91100 II
Asioina vuosikokousasiat. Ilmoittautuminen kokoukseen klo 18:00-19:00
 
Hallitus30.3.2021

Iin seudun rhy:n alueen hirviseurueille esitetään hirvilupien määrän laskua vuodesta 2020 n. 30-50%. Hirvilupia suositellaan käytettäväksi erityisesti hirvitihentymäalueilla sekä metsä-, maatalous- ja liikennevahinkoalueilla. Lupiin esitetään ns. aikuisehtoa, vasaprosentiksi suositellaan 50% ja saaliin uros-naarassuhteeksi pyritään saamaan 50%/50%. Hirvilupia Iin seudun rhy:n alueelle suositellaan myönnettäväksi yhteensä 250-270 lupaa.


29.3.2021

Hirviseurueille tehtiin maaliskuussa 2021 kysely, jossa mm. pyydettiin arvioimaan hirvikantaa verrattuna edellisvuoteen ja hirvilupien tarvetta vuodelle 2021.28.3.2021
29.1.2021

Iin seudun rhy:n vuosikokous siirtyy koronarajoituksien takia helmikuulta myöhäisempään ajankohtaan.


21.1.2021

Haitallisiksi vieraslajeiksi luokiteltavien minkkien ja supikoirien pyynti on tärkeää Suomen luonnon monimuotoisuuden varjelemiseksi. SOTKA-vieraspetohankkeen julkaisema sivusto antaa ohjeita, miten jokainen voi toimia ongelman ratkaisemiseksi sekä tarjoaa pienpetopyytäjille eväitä monipuoliseen pyyntiin.

vieraspeto.fi


5.8.2020

Ampumakokeet alkavat Iin seudun rhy:n toimesta 9.8.2020. Koronatilanteen vuoksi metsästyslakia on muutettu siten, että vuonna 2020 vanhentuva ampumakoe on voimassa heinäkuun 2021 loppuun asti. Tämän ansiosta ampumakokeeseen osallistuminen on kuluvana vuonna välttämätöntä ainoastaan niille metsästäjille, joilla ei ole aiempaa ampumakoetta suoritettuna tai se on suoritettu ennen vuotta 2017.

Koronaohjeistus ampumakokeisiin:
-osallistu ampumakokeisiin vain, jos se on tulevan metsästyskauden takia välttämätöntä.
-älä osallistu ampumakokeeseen, jos sinulla on koronavirukselle tyypillisiä oireita tai epäilet saaneesi tartunnan.
-varaa kokeeseen tasaraha ampumakoemaksua varten (20€/ammuntakerta)

Ampumakokeet


----------------

Iin seudun rhy:n alueen hirvien lentolaskennan 2020 tuloksia. Kanta-arvio lentolaskennan tulos - ei virallinen talvikanta. Lähde Luke.


--------------------------------

Iin seudun riistanhoitoyhdistyksen vuosikokous pidetään 24.2. klo 18:00 alkaen Jakkukylän koululla. Ilmoittautuminen ja valtakirjojen tarkastus klo 17-18:00.

Jakuntie 85 A 1, 91210 JAKKUKYLÄ

TERVETULOA!


---------
30.10.2019 Hirvijahdin tilanne

Saalis yhteensä lämpökartalla. (lähde riistahavainnot.fi)

Saalis yhteensä lukumäärinä (lähde Oma riista)23.10.2019 Hirvijahdin tilanne

Saalis yhteensä lämpökartalla. (lähde riistahavainnot.fi)

saalis231019

Saalis yhteensä lukumäärinä (lähde Oma riista)

OR231019
 7.10.2019

Tietoisku hirvenmetsästykseen!

Oheisesta linkistä avautuu ajankohtaista tietoa mm. hirvieläinten metsästyksenjohtajan perustaidoista. Kurssilla perehdytään myös kannanhoitojärjestelmään, hirven biologiaan sekä hirvieläinten metsästykseen vahtimalla. Aineiston on tuottanut Riistakeskus.

https://www.riistainfo.fi/kurssi/hirvielainten-metsastyksenjohtajan-perustaidot/


24.8.2019

Koulutus hirvieläinten metsästäjille pe 30.8.2019 klo 17:30

Micropolis, Piisilta 1, 91100 Ii

Koulutuksessa käydään läpi hirvieläinten biologiaa ja valikoivaa verotusta. Ajan puitteissa mahdollisesti myös muuta aihetta. 

Tilaisuus on avoin ja maksuton. Tervetuloa!

Lisätietoa:
Risto Paakkonen
hirvitalousaluesuunnittelija, Oulu
029 431 2267


19.8.2019

Iin seudun riistanhoitoyhdistys järjestää metsästäjäkurssin 24-25.8.2019 klo 10-16 Iin Metsästysyhdistys ry:n majalla. Tutkinto kurssin jälkeen 25.8. klo 14:00 alkaen. Kurssi ja tentti yhteensä 50€. Metsästäjäkurssille kannattaa hankkia uusi metsästäjän opas (riista.fi). Ilmoittautuminen kurssille paikan päällä 24.8 klo 10:00

19.7.2019

Iin seudun rhy järjestää ampumakokeen sähköisestä vastaanotosta koulutuksia seuraavasti:

 
Ti 23.7 klo 18 Iin Metsästysyhdistys ry:n maja
Ke 24.7 klo 18 Saarikosken Jahtimiehet ry:n maja
To 25.7 klo 18 Kuivaniemen Metsästysseura ry:n maja
 
Ohjeisiin voi tutustua jo ennakkoon:

https://www.riistainfo.fi/oppitunti/ampumakokeen-sahkoinen-vastaanotto-oma-riista-verkkopalvelussa/

2.6.2019

Iin seudun riistanhoitoyhdistys järjestää metsästäjäkurssin 8-9.6.2019 klo 10-16 Iin Metsästysyhdistys ry:n majalla. Tutkinto kurssin jälkeen 9.6. klo 14:00 alkaen. Kurssi ja tentti yhteensä 50€. Metsästäjäkurssille kannattaa hankkia uusi metsästäjän opas (riista.fi).


17.4.2019

Vesilintulaskenta-koulutus järjestetään Iin Metsästysyhdistys ry:n majalla ke 24.4. klo 18-20. Koulutuksessa käydään läpi mm. vesilintulaskentapisteen perustaminen, laskentojen suorittaminen ja lajin tunnistusta. Kouluttajana riistasuunnittelija Veli-Matti Kangas Riistakeskuksesta.

Lisätietoa

Tervetuloa!

------------------------

5.4.2019

Iin seudun riistanhoitoyhdistys järjestää yhteistyössä PeräkylänPetoPoikien
kanssa pienpetopyyntikurssin 12.4.2019 kello 18.00. Paikalla kouluttamassa Vuoden Erämies Juha Mäkimartti. Illan aikana valmistetaan myös 5 kpl kanu-loukkuja, jotka lahjoitetaan aktiivisille metsästäjille.
Osoite: Kylätalkkari Service Oy:n pajalla, Kantolantie 822 Ii.

------------------

2.4.2019

Iin seudun rhy:n hallitus suosittelee hakemaan rhy:n alueelle 40% vähemmän hirvilupia kuin vuonna 2018. Hirvilupia suositellaan haettavaksi kuitenkin suositusta enemmän hirvitihentymäalueille sekä liikennevahinko ja metsätuhoalueille.

Lisäksi hirvilupapäätöksiin esitetään ns. aikuisehtoa eli vasaprosentti olisi 50%. Uros-naarassuhteeksi suositellaan 50/50 suhdetta.

Vuonna 2018 Iin seudun rhy:n alueelle oli myönnetty 652 hirvilupaa, joista käytettiin 541 lupaa. Vuodelle 2019 suositeltu lupamäärä olisi yhteensä n. 400 hirvilupaa.

-----------------

14.3.2019

Hirvieläinten uudet pyyntilupien hakuohjeet löytyvät nyt riistakeskuksen riista.fi- sivuilta alla olevasta linkistä.

Hakijoiden on hyvä huomata, että  lainsäädäntöön on tullut muutoksia joten hakuohjeet kannattaa lukea tarkasti.

Riistakeskuksen sivulle


-------------------------------

11.3.2019


Iin seudun rhy järjestää hirvisidosryhmätilaisuuden Iin Micropoliksessa 15.3. klo 17-20:00. Aiheina mm. edellisen vuoden hirvijahdin tulos, hirvikannan nykytila ja verotussuunnittelu vuodelle 2019.

Hirviluvan hakijoista toivotaan enintään yhtä henkilöä/hirviluvan saaja paikalle. Varsinaiset kutsut on lähetetty metsästysseurojen yhteyshenkilöille.

----------------------

28.2.2019

Pienpetokilpailun 2018 palkinnot arvottu rhy:n vuosikokouksessa 25.2.2019. Nuorten sarjan voitto meni Topias Päkkilälle. Aikuisten sarjan palkinnot menivät Sami Erkkilälle ja Juho Mertaniemelle. Suurimman saaliin sai Henri Pakanen. Kiitokset kaikille osallistujille ja onnittelut voittajille! Pienpetokilpailu jatkuu tänäkin vuonna.

IIN SEUDUN RHY:N PIENPETOKILPAILU 2019

Iin seudun rhy järjestää pienpetokilpailun rhy:n jäsenille. Kilpailuaika on 1.1.2019-31.12.2019. Kilpailueläimiä ovat kettu, supikoira, näätä ja villiminkki.

Pienpetokilpailun säännöt:

Metsästäjän tulee olla Iin seudun rhy:n jäsen. Kilpailussa mukana olevat pienpedot: kettu, supikoira, näätä ja villiminkki. Kilpailueläimet tulee metsästää Iin seudun rhy:n toimialueelta. Kilpailuaika on 1.1.2019-31.12.2019 ottaen huomioon metsästyslain ja -asetuksen pienpetojen pyynnille asettamat rajoitukset.

Kilpailulipuke julkaistaan Iin seudun rhy:n kotisivuilla. Kilpailija toimittaa sen asianmukaisesti täytettynä ja saalismäärän varmistajan allekirjoituksella Iin seudun rhy:lle 31.1.2019 mennessä. Kaikki määräaikaan mennessä rhy:lle tulleet kilpailulipukkeet osallistuvat palkintojen arvontaan, joka suoritetaan rhy:n vuosikokouksessa. Kilpailijalla on oikeus osallistua vain yhdellä kilpailulipukkeella kilpailuun.

Palkinnot: Hallitus päättää vuosittain kilpailuissa jaettavista palkinnoista. Palkinnot arvotaan kaikkien saalismäärän ilmoittajien kesken. Sarjat yleinen ja nuoret (kilpailuajan aikana alle 25v).

  1. Palkinto 200€ lahjakortti
  2. Palkinto 150€ lahjakortti

Nuoret, palkinto 150€ lahjakortti

Lisäksi palkitaan suurimman saalismäärän saanut metsästäjä 200€ lahjakortilla.

Jokaisesta alkavasta kymmenestä pienpedosta saa yhden arpalipun mukaan arvontaan. 


------------------------------

17.2.2019

Iin seudun rhy:n vuosikokous pidetään 25.2.2019 klo 18 alkaen Yli-Olhavan Maanmiesseura ry:n talolla, osoite Oijärventie 1091, II. Ilmoitautuminen, valtakirjojen tarkastus ja kahvitus klo 17-18:00.  

Pienpetokilpailuun voi ilmoittaa vielä vuoden 2018 saaliin 24.2.2019 asti. Ilmoittautumislomake ja säännöt.

--------------------------------------------------------

17.5.2018

Ampumakokeen vastaanottajien koulutus järjestetään 17.5. Yli-Olhavan Maanmiesseura ry:n talolla klo 18:00. Kahvitus klo 17:30-18:00

Karttalinkki paikalle


----------------------------------------------------------

6.4.2018

Iin seudun rhy:n hallitus suosittelee hakemaan rhy:n alueelle 30% enemmän hirvilupia kuin vuonna 2017. Hirvilupia suositellaan haettavaksi edellä mainittua suositusta enemmän hirvitihentymäalueille sekä liikennevahinko ja metsätuhoalueille.

------------------------------------------------------

26.2.2018

Iin seudun rhy:n vuosikokous pidetään 26.2.2018 klo 18 alkaen Yli-Olhavan Maanmiesseura ry:n talolla, osoite Oijärventie 1091, II. Ilmoitautuminen, valtakirjojen tarkastus ja kahvitus klo 17-18:00.  

Kartta-linkki

--------------------------------------------------------------
15.1.2018

Pienpetokilpailun 2017 saaliit ilmoitetaan oheisella ilmoittautumislomakkeella 1.2.2018 mennessä. Metsästysseuroja pyydetään kokoamaan ilmoitukset seuroittain.

Ilmoittautumislomake 2017 (word)

Säännöt 2017 (pdf)


-----------------------------------------------------------------
4.7.2017

Iin seudun riistanhoitoyhdistys järjestää yhteistyössä Suomen Riistakeskuksen kanssa 11.7.2017 klo 17.00 alkaen pienpetojen, erityisesti supikoiran pyyntiin ohjaavan kurssin. Kurssi järjestetään Iin Metsästysyhdistyksen majalla osoitteessa Iilaaksontie. 

Kurssin vetäjänä toimii Juha Mäkimartti. 
Kurssilla valmistetaan myös KaNU loukkuja.

-----------------------------------------------------------------------
SEIS – Supikoiran etenemiselle Lapissa
Seitsemän vuotta tehopyyntiä takana. Lapin supikoirakanta on saatu kuriin, mutta ote ei saa lipsua. Keväthanget ovat viimeinen mahdollisuus supikoirien poistoon luonnosta ennen kesän lisääntymisaikaa. Supikoirat saavat pentuja myös napapiirin pohjoispuolella, jopa kymmenen kerrallaan! Pyynnin tavoitteena on pysäyttää vieraslajin leviäminen Norjaan ja Ruotsiin.

Vuodesta 2011 saalismäärät ja havainnot ovat romahtaneet Lapissa. Kiitos tästä kuuluu vapaaehtoisille metsästäjille, jotka pyytävät supikoiraa. Saalismäärien laskulla on kuitenkin ollut vaikutusta metsästykseen: pyynti-into laskee, jos saalista ei saa vanhaan malliin. Loukku jää virittämättä eikä jäljille tule lähdettyä. Supikoirat kuittaavat välittömästi lisääntymällä – ja kanta lähtee kasvuun!

Jos näet supikoiran Lapissa

Suomen riistakeskuksen hankkeessa kerätään havainto- ja saalistietoja Lapin supikoirista. Hyvä tilannekuva supikoiran esiintymisestä on tärkeää, jotta tehopyynti voidaan kohdentaa oikein. Jos näet supikoiran Lapissa, soita Juha Mäkimartille (p. 050-3011 676

50 euron lahjakortti pannoitetusta Judas-eläimestä

Lapissa on jo vuosia käytetty GPS-pannoitettuja Judas-supikoiria. Maastossa on seurannassa 10–15 supikoiraa, joiden tehtävänä on johdattaa kenttätyöntekijä supikoiraparin tai – pentueen luokse ja auttaa siten supikoirien poistamisessa Lapin kairoissa.
Pyynti-innon lisäämiseksi Suomen riistakeskus tarjoaa 50 euron arvoisen lahjakortin Judas-eläimen kiinni saaneille metsästäjille sekä kaikille seurantapannan palauttaneille. Pantasupikoiria on ympäri Etelä- ja Keski-Lappia, ja sen voi kohdata missä tahansa.
Pantasupikoirat tarjoavat tärkeää tietoa eläinten liikkumisesta Lapin olosuhteissa. Supikoirat vaeltavat keväthankia pitkin, joten hieman ketun jälkiä pienempiin jälkijonoon kannattaa kiinnittää huomiota ja mahdollisuuksien mukaan jäljittämällä metsästää supikoira. Yhden yön siirtymä ei aina ole pitkä, ja supikoira voi olla päivämakuulla lähimaaston kuusen oksien alla.

Lapin supikoirahanke ulkopuoliselle palveluntarjoajalle.

Suomen riistakeskuksen koordinoima Pohjoismainen supikoirahanke ulkoistettiin ulkopuoliselle palveluntarjoajalle alkuvuodesta 2017. Palveluntuottajaksi valittiin julkisen kilpailutuksen jälkeen Tmi Juha Mäkimartti. Hankkeen käytännön toiminta jatkuu pääosin vanhaan malliin, vain toteutuksen hallinnollinen malli muuttui.
Supikoiran tehopoistot ovat osa Pohjoismaiden yhteistä toimintamallia vieraspetojen leviämisen estämiseksi. Hankkeen rahoittavat Suomen riistakeskus, Metsähallitus sekä Norjan ja Ruotsin ympäristöhallinnot.

Lisätietoja ja havaintojen ilmoittaminen: 
Juha Mäkimartti
050 3011 676
Erikoissuunnittelija Mikko Alhainen
029 431 2401 mikko.alhainen@riista.fi

 

13.5.2017

METSÄSTÄJÄKURSSI JA -TUTKINTO

Aika: 20-21.5.2017

Paikka: Iin Metsästysyhdistys ry:n maja

Iin seudun riistanhoitoyhdistys järjestää metsästäjäkurssin 20-21.5.2017 klo 10-16 Iin Metsästysyhdistys ry:n majalla. Tutkinto kurssin jälkeen 21.5. klo 14:00 alkaen. Kurssi ja tentti yhteensä 50€. Metsästäjäkurssille kannattaa hankkia uusi metsästäjän opas (riista.fi).

 

 

24.4.2017

IIN SEUDUN RHY:N PIENPETOKILPAILU 2017

Iin seudun rhy järjestää pienpetokilpailun rhy:n jäsenille. Kilpailuaika on 1.3.2017-31.12.2017. Kilpailueläimiä ovat kettu, supikoira, näätä ja villiminkki.

Pienpetokilpailun säännöt:

Metsästäjän tulee olla Iin seudun rhy:n jäsen. Kilpailussa mukana olevat pienpedot: kettu, supikoira, näätä ja villiminkki. Kilpailueläimet tulee metsästää Iin seudun rhy:n toimialueelta. Kilpailuaika on 1.3.2017-31.12.2017 ottaen huomioon metsästyslain ja -asetuksen pienpetojen pyynnille asettamat rajoitukset.

Kilpailulipuke julkaistaan Iin seudun rhy:n kotisivuilla. Kilpailija toimittaa sen asianmukaisesti täytettynä ja saalismäärän varmistajan allekirjoituksella Iin seudun rhy:lle 31.1.2018 mennessä. Kaikki määräaikaan mennessä rhy:lle tulleet kilpailulipukkeet osallistuvat palkintojen arvontaan, joka suoritetaan rhy:n vuosikokouksessa. Kilpailijalla on oikeus osallistua vain yhdellä kilpailulipukkeella kilpailuun.

Palkinnot: Hallitus päättää vuosittain kilpailuissa jaettavista palkinnoista. Palkinnot arvotaan kaikkien saalismäärän ilmoittajien kesken. Sarjat yleinen ja nuoret (kilpailuajan aikana alle 25v).

  1. Palkinto 200€ lahjakortti
  2. Palkinto 150€ lahjakortti

Nuoret, palkinto 150€ lahjakortti

Lisäksi palkitaan suurimman saalismäärän saanut metsästäjä 200€ lahjakortilla ja kiertopalkinnolla, jonka saa itselleen kolmella kiinnityksellä.

Jokaisesta alkavasta kymmenestä pienpedosta saa yhden arpalipun mukaan arvontaan. Tulokset julkaistaan voittajille lähetettävällä kirjeellä, lehdistötiedotteella ja rhy:n kotisivuilla.

--------------

3.4.2017

HIRVILUVAT 2017

Iin seudun rhy:n hallitus suosittelee hirvilupien määräksi 490 hirvilupaa, jossa kasvua edelliseen vuoteen 48%. Lisäksi hallitus esittää Riistakeskukselle, että hirviluvat jaetaan tasaisesti koko rhy:n alueelle ja luvat myönnetään ilman aikuisehtoa. Verotustaso n. 2 hirvilupaa/1000ha. Vasasuosituksena hirvenmetsästäjille olisi 43%

Hirviluvat toivotaan haettavaksi Oma Riista-palvelun kautta. Mikäli haku tapahtuu paperiversioilla, tulee hakemukset jättää Riistakeskukselle.

--------------------------------------------

27.2.2017

IIN SEUDUN RHY:N VUOSIKOKOUS

Aika: 27.2.2017 klo 18:00
Ilmoittautuminen, valtakirjojen tarkastus ja kahvitus klo 17-18:00

Paikka: Yli-Iin Kierikki-keskus, Pahkalantie 447, 91200 Yli-Ii

Kartta-linkki

-------------------------------------------

3-4.9.2016

METSÄSTÄJÄKURSSI JA -TUTKINTO

Aika: 3-4.9.2016 klo 10-16

Paikka: Iin Metsästysyhdistys ry:n maja, Vaneritie 4, Ii


Metsästäjäkurssi 3-4.9.2016 klo 10-16 Iin Metsästysyhdistys ry:n majalla. Tutkinto kurssin jälkeen 4.9. klo 14:00 alkaen. Kurssi ja tentti yhteensä 50€.

 

------------------------------------------------------------

30.5.2016

AMPUMAKOKEEN VASTAANOTTAJIEN KOULUTUS

Aika: Maanantaina 30.05.2016 klo. 18.00

Paikka: Iin urheilijoiden talo, Iin Rysä.  

Osoite: Asematie 170, II

Koulutus on tarkoitettu uusille ampumakokeen vastaanottajille sekä niille jo aikaisemmin ampumakokeen vastaanottajina toimineille, joiden valtuutus tehtävään päättyy heinäkuun lopussa 2016.

Ennen uuden nimittämisen hakua täytyy ampumakokeen vastaanottajina toimineiden riistahallintolain mukaan käydä kertauskoulutus. Tämä kertauskoulutus on helpointa ja suositeltavinta suorittaa toukokuussa avattavassa koulutusportaalissa netissä. Kertauskoulutuksen pääsee suorittamaan koulutusportaalissa, jos on kirjautunut Oma riistaan. Linkki oma riistaan https://oma.riista.fi/#/login ja tarkemmat ohjeet kirjautumisesta Suomen riistakeskuksen internetsivuilta.

Oma riistaan on kaikille aikaisemmin ampumakokeen vastaanottajina toimineille jo valmiiksi talletettu ampumakokeen vastaanottajan profiili. Koulutusportaalin avautumisesta ja sinne kirjautumisesta tullaan tiedottamaan tarkemmin toukokuussa portaalin avauksen yhteydessä.  

Tervetuloa!

-----------------------------------------------------------

 

20.4.2016

Iin Seudun riistanhoitoyhdistys järjestää koulutusillan 20.4.2016 klo 18.00 alkaen Iin Metsästysyhdistys ry:n majalla osoitteessa Vaneritie 4, 91100 II.

Illan aikana pienpetojen erilaisiin pyyntimuotoihin perehdyttää Juha Mäkimartti. Vesi- ja kanalintujen jauhinkivien saloihin perehdyttää Risto Viljanen.

Koulutusilta on ilmainen ja kaikille avoin. Illan aikana myös makkaran paistoa.

TERVETULOA!

 

Tutustu rhy.fi
Tämä sivusto on osa rhy.fi -palvelua
Ylös